Fotocredit:

Vil gjere den grøne øya grønare

Osterøy har no levert valliste for kommunevalet 2015 med 24 namn.

Listetoppar er Jon Flydal Blichfeldt og Silje Midtbø Vevle.
No skal me arbeide med partiprogammet og tek imot gode innspel frå
innbyggjarane på Osterøy. Send dine innspel til osteroy@mdg.no

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) er opptatt av levande bygder og eit berekraftig samfunn som tek omsyn til natur og miljø både lokalt, nasjonalt og globalt. MDG vil arbeide for at framtidige generasjonar skal kunne ha glede og nytt

mars 25, 2015

Osterøy har no levert valliste for kommunevalet 2015 med 24 namn.Bygdanytt 30.september 2014

Listetoppar er Jon Flydal Blichfeldt og Silje Midtbø Vevle.
No skal me arbeide med partiprogammet og tek imot gode innspel frå
innbyggjarane på Osterøy. Send dine innspel til osteroy@mdg.no

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) er opptatt av levande bygder og eit berekraftig samfunn som tek omsyn til natur og miljø både lokalt, nasjonalt og globalt. MDG vil arbeide for at framtidige generasjonar skal kunne ha glede og nytte av jorda vår. Me ønsker å gjere den grøne øya, Osterøy, til eit førebilete for korleis omsyn til natur og lokalmiljø kan gjerast gjennom berekraftig økonomi og naturforvaltning. Det er fleire døme på lokalsamfunn der ein har iversatt klimasmarte tiltak som både har gjeve økonomisk vinst og eit berekraftig miljø for framtidige generasjonar.